OVER

“Mijn schilderijen gaan over het wezen van ons leven, van de aarde, van de grond en het begrip tijd. Het gaat over de natuurelementen, de bomen en de stenen, zij zijn verbonden met het wezen van de natuur, zij inspireren mij. Net als Vincent van Gogh en Karel Appel  wil ik de bron van het leven raken, terug naar een oorspronkelijke gedachte. De denkweg kan beginnen”, aldus Age.

De begrippen soms, afhankelijk van de context worden door de kunstenaar vertaald, getransformeerd naar een veelzinnigheid. Zijn werk ademt de ware zin van de weergave van gedachten, de werkelijkheid van het ‘zijn’ wordt  treffend op het doek en papier aangebracht.

De fundamentele structuur van Age’s werk is, dat het niet af is, omdat deze gedachten ondefinieerbaar zijn, omdat het nimmer af zal zijn. Het leven van de kunstenaar gaat verder, er is nog  geen streep onder zijn oeuvre.

Enerzijds geeft het werk van Age de non-verborgenheid weer, het is onthullend. Anderzijds is het aan de toeschouwer dit werk te aanschouwen en te interpreteren. Het is een dubbele vrijheid.

Binnen deze speelruimte existeert de kunstenaar, telkens opnieuw, weet hij deze gedachten naar de beeldende kunst vorm te geven. Het werk van Age Hartsuiker  schept de beweging van onze kunstgeschiedenis. Age´s werk bewonderen is het thuiskomen in een lange Herkomst.

Drs.  Ferd.  van  Rouwendal,
www.rowal.nl